Хайлтын үр дүн

Үр дүн: 24

The Golden Goose Book

The Golden Goose Book

Аудио ном:

31 мин

Үнэ:

₮ 25,500

(Хязгааргүй сонсох 1 сарын эрх)

Алтан сүм

Алтан сүм

Зохиолч:

Мишима Юкио

Аудио ном:

9 цаг 32 мин

Үнэ:

₮ 25,500

(Хязгааргүй сонсох 1 сарын эрх)

The Lady with the Dog and Other Stories

The Lady with the Dog and Other Stories

Аудио ном:

3 цаг 25 мин

Үнэ:

₮ 25,500

(Хязгааргүй сонсох 1 сарын эрх)

Little Wizard Stories of Oz

Little Wizard Stories of Oz

Аудио ном:

1 цаг 12 мин

Үнэ:

₮ 25,500

(Хязгааргүй сонсох 1 сарын эрх)

Амьдралын хүрдэнд зүдэгсэд

Амьдралын хүрдэнд зүдэгсэд

Зохиолч:

Мо Янь

Аудио ном:

23 цаг 49 мин

Үнэ:

₮ 25,500

(Хязгааргүй сонсох 1 сарын эрх)

Норвегийн ой

Норвегийн ой

Аудио ном:

9 цаг 6 мин

Үнэ:

₮ 25,500

(Хязгааргүй сонсох 1 сарын эрх)

Гэр цэвэр бол сэтгэл ариун

Гэр цэвэр бол сэтгэл ариун

Аудио ном:

2 цаг 0 мин

Үнэ:

₮ 25,500

(Хязгааргүй сонсох 1 сарын эрх)

Феррари машинаа зарсан лам

Феррари машинаа зарсан лам

Зохиолч:

Робин Шарма

Аудио ном:

6 цаг 21 мин

Үнэ:

₮ 25,500

(Хязгааргүй сонсох 1 сарын эрх)

Хөх нуурын домог

Хөх нуурын домог

Зохиолч:

Д.Цэнджав

Аудио ном:

13 цаг 10 мин

Үнэ:

₮ 25,500

(Хязгааргүй сонсох 1 сарын эрх)

Уучилсны эцэст жаргана

Уучилсны эцэст жаргана

Аудио ном:

3 цаг 28 мин

Үнэ:

₮ 25,500

(Хязгааргүй сонсох 1 сарын эрх)

Арван нэгэн минут

Арван нэгэн минут

Аудио ном:

7 цаг 55 мин

Үнэ:

₮ 25,500

(Хязгааргүй сонсох 1 сарын эрх)

108 мөргөлийн гайхамшиг

108 мөргөлийн гайхамшиг

Зохиолч:

С. Оно

Аудио ном:

2 цаг 2 мин

Үнэ:

₮ 25,500

(Хязгааргүй сонсох 1 сарын эрх)

Борооноор уралдах урлаг

Борооноор уралдах урлаг

Зохиолч:

Гард Стэйн

Аудио ном:

7 цаг 57 мин

Үнэ:

₮ 25,500

(Хязгааргүй сонсох 1 сарын эрх)

The Children's Shakespeare

The Children's Shakespeare

Зохиолч:

Эдит Несбит

Аудио ном:

2 цаг 34 мин

Үнэ:

₮ 25,500

(Хязгааргүй сонсох 1 сарын эрх)

Эгэл амьдрах ухаан

Эгэл амьдрах ухаан

Аудио ном:

2 цаг 34 мин

Үнэ:

₮ 25,500

(Хязгааргүй сонсох 1 сарын эрх)

Жигүүртнээс дээгүүр

Жигүүртнээс дээгүүр

Зохиолч:

Т.Бат-Оргил

Аудио ном:

3 цаг 28 мин

Үнэ:

₮ 25,500

(Хязгааргүй сонсох 1 сарын эрх)

The Happy Prince and Other Tales

The Happy Prince and Other Tales

Зохиолч:

Оскар Уайлд

Аудио ном:

1 цаг 44 мин

Үнэ:

₮ 25,500

(Хязгааргүй сонсох 1 сарын эрх)

Агнистын гэгээ 5

Агнистын гэгээ 5

Зохиолч:

П.Бадрал

Аудио ном:

7 цаг 12 мин

Үнэ:

₮ 25,500

(Хязгааргүй сонсох 1 сарын эрх)

Агнистын гэгээ 7

Агнистын гэгээ 7

Зохиолч:

П.Бадрал

Аудио ном:

7 цаг 6 мин

Үнэ:

₮ 25,500

(Хязгааргүй сонсох 1 сарын эрх)

Амьсгал

Амьсгал

Аудио ном:

6 цаг 57 мин

Үнэ:

₮ 25,500

(Хязгааргүй сонсох 1 сарын эрх)

Агнистын гэгээ 6

Агнистын гэгээ 6

Зохиолч:

П.Бадрал

Аудио ном:

8 цаг 31 мин

Үнэ:

₮ 25,500

(Хязгааргүй сонсох 1 сарын эрх)

Nutcracker and Mouse King

Nutcracker and Mouse King

Аудио ном:

2 цаг 49 мин

Үнэ:

₮ 25,500

(Хязгааргүй сонсох 1 сарын эрх)

Hans Christian Andersen Fairy Tale Collection

Hans Christian Andersen Fairy Tale Collection

Аудио ном:

4 цаг 23 мин

Үнэ:

₮ 25,500

(Хязгааргүй сонсох 1 сарын эрх)

Амьсгал агаар болохуйд

Амьсгал агаар болохуйд

Аудио ном:

5 цаг 7 мин

Үнэ:

₮ 25,500

(Хязгааргүй сонсох 1 сарын эрх)