Хайлтын үр дүн

Үр дүн: 13

Агнистын гэгээ 7

Агнистын гэгээ 7

Зохиолч:

П.Бадрал

Аудио ном:

7 цаг 6 мин

Үнэ:

₮ 25,500

(Хязгааргүй сонсох 1 сарын эрх)

Агнистын гэгээ 6

Агнистын гэгээ 6

Зохиолч:

П.Бадрал

Аудио ном:

8 цаг 31 мин

Үнэ:

₮ 25,500

(Хязгааргүй сонсох 1 сарын эрх)

Агнистын гэгээ 5

Агнистын гэгээ 5

Зохиолч:

П.Бадрал

Аудио ном:

7 цаг 12 мин

Үнэ:

₮ 25,500

(Хязгааргүй сонсох 1 сарын эрх)

Амьсгал

Амьсгал

Аудио ном:

6 цаг 57 мин

Үнэ:

₮ 25,500

(Хязгааргүй сонсох 1 сарын эрх)

Бие эрхтэн

Бие эрхтэн

Аудио ном:

16 цаг 8 мин

Үнэ:

₮ 25,500

(Хязгааргүй сонсох 1 сарын эрх)

Ген

Ген

Аудио ном:

17 цаг 22 мин

Үнэ:

₮ 25,500

(Хязгааргүй сонсох 1 сарын эрх)

Геномын код тайлагч

Геномын код тайлагч

Аудио ном:

16 цаг 33 мин

Үнэ:

₮ 25,500

(Хязгааргүй сонсох 1 сарын эрх)

Гэгээрлийн хөтөч

Гэгээрлийн хөтөч

Аудио ном:

3 цаг 12 мин

Үнэ:

₮ 25,500

(Хязгааргүй сонсох 1 сарын эрх)

Капитализм ба Эрх чөлөө

Капитализм ба Эрх чөлөө

Аудио ном:

6 цаг 31 мин

Үнэ:

₮ 25,500

(Хязгааргүй сонсох 1 сарын эрх)

Миний нүүр

Миний нүүр

Аудио ном:

6 цаг 0 мин

Үнэ:

₮ 25,500

(Хязгааргүй сонсох 1 сарын эрх)

Шинжлэх ухааны товч түүх 1-Орчлонд төөрсөн дэлхий

Шинжлэх ухааны товч түүх 1-Орчлонд төөрсөн дэлхий

Аудио ном:

5 цаг 34 мин

Үнэ:

₮ 25,500

(Хязгааргүй сонсох 1 сарын эрх)

Шинжлэх ухааны товч түүх 2- Дотогшоо хязгааргүй атом

Шинжлэх ухааны товч түүх 2- Дотогшоо хязгааргүй атом

Аудио ном:

6 цаг 4 мин

Үнэ:

₮ 25,500

(Хязгааргүй сонсох 1 сарын эрх)

Шинжлэх ухааны товч түүх 3-Нууцгүй амьдралын нууц

Шинжлэх ухааны товч түүх 3-Нууцгүй амьдралын нууц

Аудио ном:

5 цаг 43 мин

Үнэ:

₮ 25,500

(Хязгааргүй сонсох 1 сарын эрх)