Капитализм ба Эрх чөлөө

Капитализм ба Эрх чөлөө

Аудио ном:

6 цаг 31 мин

Үнэ:

₮ 25,500

(Хязгааргүй сонсох 1 сарын эрх)

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл

Агуулга

Энэхүү номд Милтон Фридман либерал нийгэмд капиталист эдийн засгийн гүйцэтгэх үүргийн талаар онцгойлон авч хэлэлцдэг. 1962 онд анх хэвлэгдэж байсан тус номын дэвшүүлсэн санаа, агуулга нь өнөөдрийг хүртэл ашиглагдаж, яригдсаар байгаа нь одоогийн нийгэмд чухал нөлөө үзүүлсээр байгаагийн шинж юм.

Номыг сонссоноор

“Улс төрийн эрх чөлөө оршин байхад эдийн засгийн эрх чөлөө байх зайлшгүй шаардлагатай эсэх талаар тунгаан бодно. Ихэнх тохиолдолд эдийн засгийг сайжруулах зорилготой үйлдлүүд сөрөг үр дагавар авчирч байдгийг анзаарна.

Сонсоход тохиромжтой хүмүүс

Эдийн засаг, бизнесийн сургуулийн оюутан сурагчид Улс төр, эдийн засаг хоорондын уялдаа холбоо болон нийгэмд үзүүлэх нөлөөг ойлгохыг хүссэн хүн бүр Улс төр сонирхдог хүн бүр

Милтон Фридман

Милтон Фридман

Санал болгох

Амьсгал

Амьсгал

Жеймс Нестор

Миний нүүр

Миний нүүр

Ральф Йоханнес Радлански

Бие эрхтэн

Бие эрхтэн

Билл Брайсон