Хайлтын үр дүн

Үр дүн: 30

A House to Let

A House to Let

Аудио ном:

4 цаг 12 мин

Үнэ:

₮ 25,500

(Хязгааргүй сонсох 1 сарын эрх)

Anthem

Anthem

Зохиолч:

Айн Рэнд

Аудио ном:

2 цаг 11 мин

Үнэ:

₮ 25,500

(Хязгааргүй сонсох 1 сарын эрх)

Emma: A Fragment of a Story

Emma: A Fragment of a Story

Аудио ном:

43 мин

Үнэ:

₮ 25,500

(Хязгааргүй сонсох 1 сарын эрх)

The Lady with the Dog and Other Stories

The Lady with the Dog and Other Stories

Аудио ном:

3 цаг 25 мин

Үнэ:

₮ 25,500

(Хязгааргүй сонсох 1 сарын эрх)

The Metamorphosis

The Metamorphosis

Зохиолч:

Франз Кафка

Аудио ном:

2 цаг 14 мин

Үнэ:

₮ 25,500

(Хязгааргүй сонсох 1 сарын эрх)

The Mysterious Stranger and Other Stories

The Mysterious Stranger and Other Stories

Аудио ном:

3 цаг 46 мин

Үнэ:

₮ 25,500

(Хязгааргүй сонсох 1 сарын эрх)

Алтан сүм

Алтан сүм

Зохиолч:

Мишима Юкио

Аудио ном:

9 цаг 32 мин

Үнэ:

₮ 25,500

(Хязгааргүй сонсох 1 сарын эрх)

Амьдралын хүрдэнд зүдэгсэд

Амьдралын хүрдэнд зүдэгсэд

Зохиолч:

Мо Янь

Аудио ном:

23 цаг 49 мин

Үнэ:

₮ 25,500

(Хязгааргүй сонсох 1 сарын эрх)

Арван нэгэн минут

Арван нэгэн минут

Аудио ном:

7 цаг 55 мин

Үнэ:

₮ 25,500

(Хязгааргүй сонсох 1 сарын эрх)

Арын ордны нууц 1

Арын ордны нууц 1

Зохиолч:

Лю Лиэнзы

Аудио ном:

8 цаг 24 мин

Үнэ:

₮ 25,500

(Хязгааргүй сонсох 1 сарын эрх)

Арын ордны нууц 2

Арын ордны нууц 2

Зохиолч:

Лю Лиэнзы

Аудио ном:

15 цаг 9 мин

Үнэ:

₮ 25,500

(Хязгааргүй сонсох 1 сарын эрх)

Гайхамшиг

Гайхамшиг

Аудио ном:

8 цаг 56 мин

Үнэ:

₮ 25,500

(Хязгааргүй сонсох 1 сарын эрх)

Гэм зэм

Гэм зэм

Аудио ном:

4 цаг 42 мин

Үнэ:

₮ 25,500

(Хязгааргүй сонсох 1 сарын эрх)

Лазарийн эмэгтэйчүүд

Лазарийн эмэгтэйчүүд

Аудио ном:

12 цаг 58 мин

Үнэ:

₮ 25,500

(Хязгааргүй сонсох 1 сарын эрх)

Надад нэр байхгүй

Надад нэр байхгүй

Зохиолч:

Үй Хуа

Аудио ном:

10 цаг 11 мин

Үнэ:

₮ 25,500

(Хязгааргүй сонсох 1 сарын эрх)

Норвегийн ой

Норвегийн ой

Аудио ном:

9 цаг 6 мин

Үнэ:

₮ 25,500

(Хязгааргүй сонсох 1 сарын эрх)

Улаан сухай

Улаан сухай

Зохиолч:

Анчи Мин

Аудио ном:

9 цаг 27 мин

Үнэ:

₮ 25,500

(Хязгааргүй сонсох 1 сарын эрх)

Хөх жавар

Хөх жавар

Зохиолч:

Д.Цэнджав

Аудио ном:

4 цаг 22 мин

Үнэ:

₮ 25,500

(Хязгааргүй сонсох 1 сарын эрх)

Бөмбөгөр ногоон

Бөмбөгөр ногоон

Зохиолч:

Д.Цэнджав

Аудио ном:

17 цаг 32 мин

Үнэ:

₮ 25,500

(Хязгааргүй сонсох 1 сарын эрх)

Чонын алтан шагай

Чонын алтан шагай

Зохиолч:

Д.Цэнджав

Аудио ном:

15 цаг 41 мин

Үнэ:

₮ 25,500

(Хязгааргүй сонсох 1 сарын эрх)

Борооноор уралдах урлаг

Борооноор уралдах урлаг

Зохиолч:

Гард Стэйн

Аудио ном:

7 цаг 57 мин

Үнэ:

₮ 25,500

(Хязгааргүй сонсох 1 сарын эрх)

Вэн хот

Вэн хот

Зохиолч:

Үй Хуа

Аудио ном:

14 цаг 16 мин

Үнэ:

₮ 25,500

(Хязгааргүй сонсох 1 сарын эрх)

Сиддхарта

Сиддхарта

Аудио ном:

3 цаг 24 мин

Үнэ:

₮ 25,500

(Хязгааргүй сонсох 1 сарын эрх)

Хонхон шил

Хонхон шил

Зохиолч:

Силвиа Плат

Аудио ном:

7 цаг 24 мин

Үнэ:

₮ 25,500

(Хязгааргүй сонсох 1 сарын эрх)

Хөгжмийн эрэлч

Хөгжмийн эрэлч

Зохиолч:

Гуо Чяншэн

Аудио ном:

3 цаг 39 мин

Үнэ:

₮ 25,500

(Хязгааргүй сонсох 1 сарын эрх)

Чингис хааны нууц түүх

Чингис хааны нууц түүх

Аудио ном:

29 цаг 43 мин

Үнэ:

₮ 25,500

(Хязгааргүй сонсох 1 сарын эрх)

Арын ордны нууц 3

Арын ордны нууц 3

Зохиолч:

Лю Лиэнзы

Аудио ном:

11 цаг 29 мин

Үнэ:

₮ 25,500

(Хязгааргүй сонсох 1 сарын эрх)

Арын ордны нууц 4

Арын ордны нууц 4

Зохиолч:

Лю Лиэнзы

Аудио ном:

9 цаг 5 мин

Үнэ:

₮ 25,500

(Хязгааргүй сонсох 1 сарын эрх)

Аварга ингэж төрсөн

Аварга ингэж төрсөн

Аудио ном:

7 цаг 52 мин

Үнэ:

₮ 25,500

(Хязгааргүй сонсох 1 сарын эрх)

Зүс борооноор хадах дуун

Зүс борооноор хадах дуун

Зохиолч:

Үй Хуа

Аудио ном:

10 цаг 48 мин

Үнэ:

₮ 25,500

(Хязгааргүй сонсох 1 сарын эрх)